Lastige vraag?

Lastige vraag misschien…wat is ú verteld over de Wet op het Financieel Toezicht (WFT anno 2007)?

Door misbruik in de financiële sector is de overheid met richtlijnen gekomen waardoor uw verzekeringen transparanter én goedkoper ingekocht kunnen worden met de juiste voorwaarden voor uw bedrijf.

Zou u willen weten wat ú kunt besparen op basis van dezelfde kwaliteit verzekeringen zoals u die nu heeft lopen? Zélfs zonder over te sluiten?

De premiebesparings-scan van Financieel Transparant B.V. (FT) laat u zien waar de jaarlijkse premiebesparingen liggen voor uw bedrijf en hoe u dit voordeel naar u toe kunt halen. Dit alles op basis van dezelfde klant specifieke polisbepalingen zoals die nu vermeld staan op uw huidige polisbladen zoals dezelfde dekkingen verzekerde bedragen, clausules etc. etc. Uiteraard met de daarbij behorende jaarlijkse service en begeleiding die horen bij uw maatwerk verzekeringsportfeuille. Wat mag de jaarlijkse begeleiding voor uw portefeuille kosten? Kunnen de jaarlijkse premies tegen een scherper tarief met dezelfde verzekerde bedragen en service ingekocht worden...? Na de premiebesparings-scan begeleidt FT u ook op welke wijze de in kaart gebrachte jaarlijkse besparingen door u ingeregeld kunnen worden.

Voor ondernemers vanaf 10 medewerkers loopt dat al gauw in de (tien)duizenden euro’s, elk jaar weer!