No Cure - No Pay

Methode:

Financieel Transparant B.V. (FT) bepaalt aan de hand van een eerste vrijblijvend intake gesprek wat u minimaal gegarandeerd op uw huidige schade verzekeringsportefeuille kunt besparen. 

Indien die besparing aan de hand van de FT-scan niet wordt blootgelegd dan bent u FT geen enkele vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden die door FT zijn uitgevoerd en zal het FT traject worden beeindigd.

Dankzij de handige bel-mij-terug knop kunt u een afspraak plannen.

Na de vrijblijvende afspraak weet u of het voor u zinvol is om een onpartijdige scan te laten uitvoeren.

 Onze garantie :

  • Geen kosten als blijkt dat het minimale garantiebedrag met de FT-scan niet wordt gehaald;
  • U ontvangt te allen tijde een onpartijdig rapport met een overzicht van uw jaarlijkse besparingen;
  • Jaarlijkse besparingen in kaart op basis van dezelfde kwaliteit verzekeringen zoals u die nu ook in huis heb;
  • De juiste verzekeringen én voorwaarden in uw belang voor uw bedrijf.


Wat houdt u tegen...?

Voor u als ondernemer geen enkel risico!

In het kort

  • Verzekeringspremies zonder kwaliteitsverlies scherper inkopen
  • De FT-scan geeft inzichten & oplossingen, minimaal bedrag gegarandeert
  • No cure – no pay
  • Bel-mij-terug voor een vrijblijvende afspraak op korte termijn.